Kiedy można zwrócić się o radę do firmy windykacyjnej?

Działalność jednostek windykacyjnych w znacznej mierze skupia się na kontakcie z dłużnikiem a także sugestywnym przekonywaniu go do uregulowaniu zobowiązań ewentualnie omawianiu spłaty obciążenia na raty. W odróżnieniu od komorników, obszar przysługujących uprawnień windykatorowi jest stosunkowo niewielki. Windykator nie ma upoważnień do zajęcia rachunku bankowego dłużnika, części uposażenia, bądź innych przedmiotów, będących własnością dłużnika.

MojaWindykacja

Autor: Mojawindykacja.pl
Źródło: Mojawindykacja.pl
Zadaniem firm windykacyjnych, działających w imieniu klienta, będzie odzyskiwanie należności od dłużnika. W teorii więc windykator może jedynie prosić o spłatę obciążenia lub (nasze linki) negocjować terminy jak też wysokość spłaty części bądź całości długu. Komornik według prawa wyposażony został w rzeczywiste narzędzia ściągnięcia długi np. ma możliwość wejść do mieszkania trasata, lub zamówić ślusarza i w asyście policji wyważyć zamki, jeśli dłużnik nie reaguje na wezwania egzekutora.

Uniwersalnie stosowaną praktyką w firmach windykacyjnych, jest sprawdzenie faktyczności powstałego długu. Po potwierdzeniu, jednostka wykonuje telefon do trasata, jeśli ten nie ureguluje zobowiązania, zaczyna się proces windykacji. Windykator posyła upomnienia drogą elektroniczną, SMS-em, wysyła listy polecone lub kontaktuje się osobiście z trasatem w miejscu zamieszkania lub pracy. Częstokroć wykorzystywaną praktyką, jest informacja o opcji wciągnięcia dłużnika na tak zwane listy dłużników. Lista dłużników to przykładowo Rejestr Dłużników ERIF oraz BIG Info Monitor – wejdź na .

Jeżeli pomimo określonych powyżej działań, dłużnik nie reguluje swych długów, jednostka windykacyjna ostatecznie wpisuje trasata do bazy dłużników a także wystawia rachunek własny, jaki również powiększa zadłużenie trasata. O ile sprawa długu zostaje oddana do sądu, wtenczas dłużnik zostaje nadto obciążony kosztami postępowania sądowego i wynagrodzeniem egzekutora, jeśli sprawa znajdzie finał właśnie w tej instytucji.

Większość prestiżowych firm windykacyjnych, działających w granicach prawa, bez wykorzystywania nieczystych zagrywek, wykorzystuje polubowną windykację. Polega ona na umożliwieniu dłużnikowi rozłożenia obciążenia na dogodne dla niego, miesięczne raty. Polubowna windykacja nie ma istoty pożyczki konsolidacyjnej. Osoby, jakie mają złą historię w Biurze Informacji Kredytowej bądź widniejące w rejestrach dłużników, nie mają szans na zaciągnięcie w banku pożyczki konsolidacyjnej.

4 marca, 2022